Green Business Club Utrecht

Copywriting | Persberichten | Webteksten | Evenementen

De Green Business Club Utrecht Centraal (GBCU) is een netwerkorganisatie van 13 bedrijven in het stationsgebied die, samen met de Gemeente Utrecht, een bijdrage leveren aan een duurzaam en leefbaar Utrecht Centraal. Door samen te werken aan kleine én grote projecten op het gebied van duurzame mobiliteit, circulariteit en levendigheid (placemaking), versterken de bedrijven elkaar in het bereiken van de duurzaamheidsdoelstellingen.

Als programmamanager mag ik me binnen de GBCU bezighouden met het organiseren van evenementen, vergaderingen en andere bijeenkomsten, het coördineren van de werkgroepen én de in- en externe communicatie. 

Ook ondersteuning op verschillende vlakken nodig?
Neem contact met me op.